Kreator ONLINE

dla produktów personalizowanych zaprosiny.pl

Autorski program w postaci oddzielnej strony internetowej pozwalający spersonalizować produkty zakupione w sklepie zaprosiny.pl.

Kreator ONLINE pozwala w łatwy, szybki sposób wykonać projekt produktów oznaczonych w sklepie jako "PERSONALIZOWANY".

Oznaczenie produktów personalizowanych Przykład oznaczenia produktu personalizowanego
Etykieta "PERSONALIZOWANY"


W aktualnej ofercie sklepu produkty, których projekt klient wykonuje w kreatorze i zezwala na druk to:

  • Zaproszenia - ( Chrzest, Komunia ),
  • Winietki - ( Chrzest, Komunia ),
  • Kartki ZDRAPKI - ( Pytanie o bycie rodzicem Chrzestnym )

Dostęp do kreatora i wykonanie projektu możliwe jest zarówno przed jak i po złożeniu zamówienia, przy czym projekt wykonany przed złożeniem zamówienia nie posiada powiązania z zamówieniem i możliwe jest wyłącznie zapisanie projektu w bazie danych (tymczasowo na 7 dni) i nie jest możliwe zezwolenie na druk tak zapisanego projektu.

Dostęp do kreatora przez złożeniem zamówienia możliwy jest z karty każdego produktu personalizowanego , dostępnego w sklepie zaprosiny.pl.
Kliknięcie klawisza "Otwórz KREATOR ONLINE dla produktu : .......", spowoduje otwarcie kreatora w nowej karcie przeglądarki. Kreator zostanie otwarty z typem i rodzajem produktu, z którego przejście było wywołane przez akcję klikniętego klawisza. Przejście z karty produktu zaproszeń ZCB02 i kliknięcie klawisza, otworzy kreator z gotowy do personalizacji produktu: Zaproszenia Kolekcja ZCB02.

Klawisz przejścia do kreatora ONLINE prze złożeniem zamówienia.
Klawisz jest dostępny na karcie każdego produktu personalizowanego w sklepie i po kliknięciu otwiera kreatora w nowym oknie z uwzględnieniem typu i rodzaju produktu.

Dostęp do kreatora po złożeniu zamówienia.
Po dokonaniu zamówienia, każdy klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia ze szczegółowym spisem zakupionych przedmiotów. Jeżeli pośród zakupionych przedmiotów znajdują się produkty personalizowane, wówczas we wiadomości jest równie podany link do strony zestawienia zamówienia z uwzględnieniem projektów dla zakupionych produktów personalizowanych.
Link ten jest również dostępny w szczegółach zamówienia do którego jest dostęp po zalogowaniu do serwisu sklepu.
Po kliknięciu w link, zostaje otwarte nowe okno przeglądarki ze stroną sklepu stanowiącą zestawienie pozycji zamówienia wraz z danymi o wykonanych projektach.

Strona zestawienia pozycji personalizowanych stanowi bazę do wykonania projektów dla pozycji powiązanych z konkretnym numerem zamówienia. Dopiero przejście z tej strony do kreatora pozwala w ostatnim kroku kreatora "Podsumowanie" na zezwolenie na druk i zlecenie realizacji zamówienia wg danych podanych przez klienta w kreatorze.

Klawisz wykonania projektu dla zamówionej pozycji ( strona zestawienie zamówienia).Niezależnie od sposobu przejścia do kreatora i typu produktu, który będzie personalizowany, na stronie startowej kreatora dostępne są filmy prezentujące sposób projektowania produktów.

Strona startowa i klawisze dostępu do filmów instruktażowych.