Dostęp do kreatora możliwy jest w dowolnym momencie i w dowolnym momencie można przygotować projekt wybranego produktu.
Należy jednak mieć na uwadze, że zezwolenie na druk od klienta, dokonane w kreatorze, jest sygnałem na naszego systemu informatycznego, że można rozpocząć proces druku.
Zezwolenie na druk projektu jest możliwe wyłącznie po dokonaniu zamówienia, z uwzględnieniem otworzenia strony kreatora z poziomu zestawienia zamówienia, do którego link jest przesyłany we wiadomości e-mail, potwierdzającej dokonanie zakupu. Link do poziomu zestawienia zamówienia jest również dostępny w danych szczegółowych historii zamówienia zalogowanego użytkownika.

1. Projekt przed złożeniem zamówienia.

Przejdź na kartę dowolnego produktu personalizowanego z oferty sklepu zaprosiny.pl. Z prawej strony danych produktu dostępny jest klawisz "Otwórz KREATOR ONLINE dla produktu:..."

Klawisz przejścia do kreatora ONLINE prze złożeniem zamówienia.
Klawisz jest dostępny na karcie każdego produktu personalizowanego w sklepie i po kliknięciu otwiera kreatora w nowym oknie z uwzględnieniem typu i rodzaju produktu.Po kliknięciu klawisza, w nowym oknie przeglądarki zostanie otwarta strona startowa kreatora ONLINE. W ramach strony startowej dostępne są filmy instruktażowe, w których przedstawiamy w jaki sposób wykonać projekt produktu personalizowanego. W zależności od typu produktu, pełna personalizacja ,to 4 do 8 prostych kroków kreatora.
W kroku ostatnim, pod nazwą, "Podsumowanie" wyświetlona jest informacja dotycząca projektu, w tym ilość produktu w projekcie ( w odniesieniu do listy gości, adresatów), typie produktu, uroczystości, rodzaju wybranego dodatku np. koperty. Dostępny jest również klawisz umożliwiający zapisanie projektu jako tymczasowego (projekty bez przydzielonego numeru zamówienia w sklepie zaprosiny.pl).

Strona "Podsumowanie" w kreatorze przy zapisywaniu projektu bez numeru zamówienia.Projekt zapisany jako tymczasowy, jest przechowywany w systemie przez okres 7 dni. Jest to czas umożliwiający złożenie zamówienia w sklepie, a następnie korzystając z opcji odtworzenia projektu po zamówieniu, odczytać zapisany projekt.
Zapisanie projektu spowoduje wyświetlenie informacji o "statusie zapisania" i jeżeli operacja zakończyła się sukcesem, wyświetlany jest Identyfikator projektu. Jest to 8-cyfrowy identyfikator, który użytkownik powinien zapisać, aby mieć możliwość odczytania projektu.

Strona "Podsumowanie" w kreatorze przy zapisywaniu projektu bez numeru zamówienia.2. Projekt po dokonaniu zamówienia.

Przejście do kreatora produktów po dokonaniu zamówienia, w taki sposób aby wykonane projekty były powiązane z numerem zamówienia możliwe jest poprzez "Zestawienie zamówienia".
Link do "Zestawienia zamówienia" jest:

 • - wyświetlany na stronie sklepu po dokonaniu zakupu (potwierdzenie zakupu)
 • - wysyłany w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie
 • - dostępny w historii zamówienia:
  • a)  Dla klientów posiadających konto w sklepie :
         po zalogowaniu w danych konta / historia zamówień / szczegóły
  • b)  Dla klientów nie posiadających konta w sklepie:
        w szczegółach zamówienia dostępnych z linku wiadomości e-mail potwierdzających zamówienie

Po przejściu do "Zestawienia zamówienia" klient uzyskuje dostęp do wykonywania projektów pod zamówione produkty, a przejście do kreatora konkretnego produktu jest możliwe za pomocą dostępnego klawisza z wybranej pozycji zamówienia.

Stronia "Zestawienie zamówienia" z widokiem zakupionych przedmiotów
oraz klawiszem przejścia do przygotowania projektu.Użycie klawisza "UTWÓRZ PROJEKT" spowoduje otwarcie kreatora w bieżącym oknie przeglądarki. Wygląd kreatora różni się od wyglądu bez zamówienia, dostępnym klawiszem powrotu do "Zestawienia zamówienia" w kroku 1 oraz możliwościami zapisu projektu i dostępnością opcji zezwolenia na druk w ostatnim kroku "Podsumowanie".


Dostępny klawisz powrotu do zestawienia zamówienia:
Dostępne opcje zapisu i zezwolenia na druk w ostatnim kroku "Podsumowanie".W przypadku gdy, klient posiada już wykonany i zapisany projekt, który wykonany został przed zamówieniem, może go odczytać w kreatorze po dokonaniu zamówienia.
Należy w takiej sytuacji przejść do kroku 1 w kreatorze i wpisując nadany wcześniej "Identyfikator projektu", odczytać zapisany projekt.
Po zweryfikowaniu projektu, a jeżeli to konieczne, wprowadzeniu poprawek można skorzystać już w ostatnim kroku "Podsumowanie" z opcji zapisania projektu (po zapisaniu z numerem zamówienia, projekty są przechowywane w bazie do momentu odebrania rzeczywistego produktu), lub zapisać z zezwoleniem na druk( rozpocznie to proces realizacji, z uwzględnieniem iż wszystkie produkty personalizowane w ramach bieżącego zamówienia posiadają zezwolenie na druk).